Historia

Historia wyborów MLP

Pierwsze w historii, polskie Wybory Mr. Leather Poland odbyły się w roku 2011 w klubie „Dark Angels” w Poznaniu. Oto kolejni wybrani Misterzy wraz z ważnymi wydarzeniami dotyczącymi Stowarzyszenia:

• 2011 •
Mr. Leather Poland 2011 – Pshemek Starosta, pierwszy v-ce Mr. Mardzin Dudziński,

• 2012 •
Mr Leahter Poland 2012 – Voytek Muzyka, pierwszy v-ce Mr. Miro Pawelczyk,
Pierwsze wybory organizowane przez i pod patronatem Stowarzyszenia Leather Poland

• 2013 •
Mr Leather Poland 2013 – Miro Pawelczyk, pierwszy v-ce Mr. Rysiek Rudnicki
Wybory organizowane przez w pełni działające i legalne Stowarzyszenie Leather Poland, które złożyło wniosek do ECMC o członkostwo i zrzeszenie.

• 2014 •
Mr. Leather Poland 2014 – Michał Studziński (Mike Stu), pierwszy v-ce Mr. Łukasz Kaczorowski

• 2015 •
Mr. Leather Poland 2015 – Łukasz Kaczorowski, pierwszy v-ce Mr. Rafał Sikorski-Jesiotr.

• 2016 •
Wybory po raz pierwszy odbędą się poza Poznaniem, tym razem w Warszawie.
Mr. Leather Poland 2016 – Maciej Chojnacki, pierwszy v-ce Mr. Łukasz Sankowski