Członkostwo

Członkostwo

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Leather Poland, członkiem Stowarzyszenia może zostać wyłącznie osoba pełnoletnia spełniająca wymogi statutowe.

Przed wysłaniem aplikacji członkowskiej prosimy o zapoznanie się ze Statutem. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia przesłanych aplikacji niespełniających wymogów formalnych bądź z innych powodów, które mogłyby narazić Stowarzyszenie na utratę dobrego imienia.

Przesyłając aplikację wyrażasz akceptację Statutu, oraz oświadczasz swoją pełnoletniość. Wyrażasz także zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Stowarzyszenie Leather Poland w procesie nadawania oraz członkostwa w Stowarzyszeniu. Żadne podane przez Ciebie dane nie będą przekazywane osobom trzecim ani instytucjom niepowołanym do dysponowania takimi informacjami.

Po wypełnieniu i wysłaniu  formularza oczekuje na kontakt z naszej strony na podany przez Ciebie adres e-mail bądź nr telefonu.

 

Wpłaty z tytułu składek członkowskich prosimy dokonywać na konto

w tytule przelewu prosimy o wpisanie:  składka członkowska – (Twoje) Imię i Nazwisko

Składka członkowska na rok 2016/2017 wynosi 60,00 PLN

W razie pytań prosimy o kontakt z pod adresem kontakt@leatherpoland.org