UCHWAŁA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LEATHER POLAND z dnia 30 stycznia 2014 roku

W sprawie organizacji wyborów Mr. Leather Poland 2014 1. Stowarzyszenie Leather Poland w dniach 28 – 29  marca 2014 organizuję Wybory Mr. Leather Poland 2014 2. Miejscem organizacji Wyborów będzie Klub Dark Angels w Poznaniu, ul. Garbary 54. 3. Zasady oraz warunki współpracy podczas organizacji wyborów Mr. Leather 2014 stanowić będzie osobna umowa zawarta pomiędzy…