UCHWAŁA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LEATHER POLAND z dnia 30 grudnia 2013 roku

W sprawie rozpatrzenia wniosków o członkostwo zwyczajne. Zarząd Stowarzyszenia Leather Poland podjął jednogłośną decyzję o pozytywnym rozparzeniu wniosków o członkostwo zwyczajne następujących kandydatów: 1)    J J 2)    K Ł 3)    R P 4)    S-J R Ogłoszenie niniejszej uchwały na stronie internetowej odbędzie się z zachowaniem zapisów ustawy o ochronie danych osobowych. Komunikat opublikowany na stronie…

UCHWAŁA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LEATHER POLAND z dnia 10 września 2013 roku

W sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia Leather Poland zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia w Poznaniu przy ulicy Grabary 54. Pierwszy termin: 12 października 2013 godz. 16.00 Drugi termin: 12 października 2013 godz. 16.30 Porządek obrad: 1. Przywitanie przez przedstawiciela Zarządu: Gości, oraz Członków Stowarzyszenia.…

UCHWAŁA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LEATHER POLAND z dnia 25 sierpnia 2013 roku

W sprawie rozpatrzenia wniosków o członkostwo zwyczajne. Zarząd Stowarzyszenia Leather Poland podjął jednogłośną decyzję o pozytywnym rozparzeniu wniosków o członkostwo zwyczajne następujących kandydatów: 01) S M 02) L Ł Ogłoszenie niniejszej uchwały na stronie internetowej odbędzie się z zachowaniem zapisów ustawy o ochronie danych osobowych. Komunikat opublikowany na stronie internetowej przyjmuje brzmienie: „Zarząd Stowarzyszenia Leather…

UCHWAŁA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LEATHER POLAND z dnia 10 lipca 2013 roku

W sprawie rozpatrzenia wniosków o członkostwo zwyczajne. Zarząd Stowarzyszenia Leather Poland podjął jednogłośną decyzję o pozytywnym rozparzeniu wniosków o członkostwo zwyczajne następujących kandydatów: 01) J J 02) C M 03) K K 04) S M 05) K Ł 06) K R 07) H A 08) J I 09) O G 10) P M Ogłoszenie niniejszej…

UCHWAŁA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LEATHER POLAND z dnia 07 lipca 2013 roku

W sprawie walnego zgromadzenia Zarząd Stowarzyszenia Leather Poland podjął decyzję o zwołaniu walnego zgromadzenia członków Stowarzyszenia Leather Poland w dniu 12.10.2013 o godzinie 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia znajdującej się w Poznaniu przy ulicy Garbary 54. W przypadku nieobecności o powyższej godzinie co najmniej połowy wszystkich osób uprawnionych do głosowania Zarząd Stowarzyszenia 30 min (trzydzieści minut)…

UCHWAŁA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LEATHER POLAND z dnia 07 czerwca 2013 roku

W sprawie ustanowienia numeru konta bankowego dla Stowarzyszenia Leather Poland. 1. Stowarzyszenie Leather Poland w dniu 7 czerwca 2013 roku uchwala, że konto Stowarzyszenia znajdować się będzie w Banku Zachodnim WBK. 2. Konto to będzie posiadać numer: 84 1090 1362 0000 0001 2127 5151. 3. Konto służyć będzie do przyjmowania składek członkowskich, dotacji i darowizn…